Zo werkt het

Wij zijn inwoners van Lienden, die signalen met betrekking tot allerlei soorten van overlast verzamelen. De noodzaak van onze groep is ontstaan vanwege overlast van jeugdige op Vredelust en  nadat de gemeente ontmoetingsplekken van jongeren dorp wilde herinrichten. Wij denken mee en willen een veilig en leefbaar dorp.

De gemeente, de politie (= de wijkagent) en Mozaïek welzijnsdiensten willen dit graag samen met ons realiseren, maar daarvoor hebben zij extra oren en ogen nodig om ons dorp leefbaar te houden.
Deze extra oren en ogen zijn u en ik!

Het is erg makkelijk. We wonen verspreid over het dorp en geven onze ‘oren en ogen’ de kost bij ons in de buurt, bij de vereniging, bij de basisscholen, de speeltuinen, de kinderopvang, de buurtvereniging enzovoorts.

Hoe kunt u signalen aan ons doorgeven?

Signalen met betrekking tot overlast worden doorgegeven aan  onze signaleringsgroep. Door middel van de gele knop op de homepage geeft u uw melding door. Deze melding gaat direct naar de politie ( =wijkagent) en de gemeente.

Dat is alles!

De wijkagent bekijkt bij wie de signalen thuishoren, bijvoorbeeld bij de surveillance van de politie, gemeente, jongerenwerk op straat of elders. Kortom: hij zet onze signalen om in daden en legt ze op de juiste plek neer.

De wijkagent gebruikt onze signalen tevens om de overlast  in kaart te brengen, zodat gerichter actie ondernomen kan worden.

Het jongerenopbouwwerk van Mozaïek welzijnsdiensten ondersteunt ons netwerk.

Allerlei signalen zijn welkom :

  • Lopen er al twee avonden onbekende mensen heen en weer door de straat?
  • Doet een lantaarnpaal het niet?
  • Overlast of verdachte situaties?
  • Zwerfafval bij u in de straat?
  • Overlast van jongeren en of drugsgebruikers?
  • Melden graag!

* Het liefst zo gedetailleerd mogelijk melden, zoals signalementen, kentekens, tijdstip, datum, plaats enzovoorts. Uw naam wordt niet doorgegeven aan de wijkagent, dus anonimiteit naar veroorzakers is verzekerd.

U kunt bijvoorbeeld ook een extra rondje met de hond lopen, zodat u beter kan observeren wat er gaande is in een bepaalde staat of wijk. Samen kunnen we méér doen en houden we Lienden veilig en leefbaar !

U kunt ook rechtstreeks de politie bellen en dat kan op de volgende manieren:

Wel actie nodig, geen spoed: Bel 0900 – 8844
Spoedeisende melding Bel 1-1-2
Misdaad anoniem Bel 0800 - 7000