Home

Welkom op de webpagina van de Signaleringsgroep Lienden.  Wij zijn een groep betrokken inwoners van Lienden die genoeg heeft van drugs-, geluidsoverlast, snelheidsduivels, gedumpt afval, enz..

Het idee een van een signaleringsgroep is ontstaan vanwege de overlast van jeugdigen op Vredelust. Een aantal ouderen heeft toentertijd het initiatief genomen om met de gemeente deze overlast tegen te gaan.

De signaleringsgroep werkt nauw samen met de wijkagent, gemeente Buren, Woningbouwverenging Thius en Mozaïek Welzijnsdiensten. Samen vormen we een steeds groter netwerk van oplettende dorpsgenoten die signalen met betrekking tot overlast en verdachte situaties melden aan de politie en de gemeente. Dit alles om de leefbaarheid, de veiligheid en het woongenot in ons dorp Lienden te verbeteren.

Overlast beperken?

Iedereen kan meedoen.
Help mee om overlast tegengaan: sluit u aan bij de signaleringsgroep Lienden!