SG Lienden - Ommeren

Melding maken

Gebruik het meldingsformulier!

Afhankelijk van de soort melding wordt de melding doorgezet naar de wijkagent, afvalverwijdering Rivierenland of de gemeente Buren. De Signaleringsgroep zal de voortgang van de melding in de gaten houden en als het nodig is de contacten tussen de partijen onderhouden. Let wel, dat er bij grote calamiteiten , waar direct actie moet worden genomen,  altijd de politie moet worden gebeld op  0900-8844 of bij spoed 112.

Als u onraad ziet of zaken die rondom het dorp onveilig zijn en verbeterd kunnen worden dan kunt u dit melden via het formulier op deze pagina.  Meldingsformulier -Lienden-Ommeren

  Let op: Vermeld geen privacygevoelige informatie in uw melding. Vraag in een dergelijk geval of men contact met u wil opnemen om een privacygevoelige zaak te bespreken.

  Naam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Emailadres

  Telefoonnummer

  Contact voorkeur

  Soort melding*

  Bijlage(n) – Max. 10Mb

  Omschrijving van de melding*